Keresztény nőnek semmi külcsín, csak a belbecs?

1Pt 3:3-4
Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes Isten előtt.

Probléma

Ha a szöveget a gondolatmenetből kiszakítva értelmezzük, úgy tűnik, hogy Péter apostol elítéli a nők külső szépségét kiemelő hajviselet, ékszer és ruha alkalmazását, mert egy hívő feleség életében kizárólag a belső szépségnek, a lelki erényeknek van helye.

Egyes tanítók szerint keresztény nő ne törődjön „túl sokat” a külsejével, de hogy hol a határ a haj-, ékszer- és ruhaviselet kérdéseiben, azt mindenki máshol húzza meg. Mások a témával kapcsolatba hozható szakmákat is tilalmasnak tekintik (divat, fodrász, ékszerész stb.). – Valóban erről van itt szó?

Értelmezés

Először is, a 3:1 így kezdődik „Ugyanígy, ti asszonyok…”, tehát Péter visszautal a korábban írtakra, a 2. fejezetre. Péter ott a hitük miatt rossz bánásmódban részesülő keresztény rabszolgákat bátorítja azzal, hogy Krisztust állítja eléjük példaként, aki maga is eltűrte az ártatlanul kapott szenvedést. Ezután Péter hasonló helyzetben élő feleségeknek ír, akiket – nem hívő vagy a hittel éppen dacoló – férjük fenyeget meg időnként (3:2,6).

Másodszor, Péter azzal bátorítja őket, hogy nem a külsejük, hanem krisztusi magatartásuk, viselkedésük fogja a férjüket „megnyerni”, elgondolkodtatni, Istenhez visszavonzani. Vonzó külső eleve nem mindenkinek adatik, és idővel úgyis megkopik, a krisztusi jellem azonban mindenkié lehet, méghozzá maradandóan. És ha az a tét, hogyan segíthetnek jól a férjüknek visszatérni Istenhez, akkor nem elég a fizikai szépség, a megjelenés. Valami emberfelettinek kell megnyilvánulni ahhoz, hogy arra felfigyeljenek, és ezáltal Istenre is odafigyeljenek (3:2).

Harmadszor, a szelíd, csendes, engedelmes, jótét lélek ideálja az ilyen feleség számára nem félelemből fakadó meghunyászkodást jelent, hanem ellenkezőleg: olyan bátorságot követel, amely Isten láthatatlan és kitartó munkálkodásával számol. Nincs egyedül, és amit tesz, azt Isten fel akarja és fogja használni. (Megjegyzendő, hogy itt csak vallási közönyről és fenyegetőzésről van szó, nem bántalmazó kapcsolatról, háztartási erőszakról.)

Alkalmazás

Nem a külső és a belső szépség „mint olyan” áll egymással szemben, Péter nem „az igazi” női szépségről vagy „a szépítkezés ellen” tanít, nem a fodrászattal, az ékszerész vagy divattal van baja. Arra a konkrét kérdésre válaszol, hogy melyik szépség – a külső vagy a belső – segíthet egy hívő feleségnek az engedetlen, fenyegetőző férjet visszatéríteni Istenhez?