A bibliatanulmányozás fontossága

© dr Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.1. 2022.09.27.) PDF

1. Több okunk is van rá

 • Krisztus révén Isten az Atyánk lett, ezért a vele való viszonyunk természetes része, hogy a szavát és a hangját ismerjük, tiszteljük és szeres­sük (Zsolt 119, Jn 10:27)
 • A Biblia Isten ihletett szava, hozzánk szóló üzenete (2Tim 3:16), és erről maga Isten győzött meg minket (ApCsel 16:14, 1Kor 1:30–2:5, 1Thessz 2:13).
 • Ő maga parancsolja, hogy a saját érdekünkben ezt tegyük (Józs 1:8, Mt 28:20, 1Tim 4:13-16).
 • Mi magunk is választ keresünk arra, hogy: honnan jövök? (Zsolt 100:3), miért vagyok itt? (Mk 12:28-31), hová megyek? (Jn 10:27-30, 14:1-3, Fil 3:12-14)
 • Az örök életünk függ tőle (Mt 4:4, Jn 5:39, 6:63, 20:31, Róm 10:13-17, 2Tim 3:15, 1Pt 1:23).
 • Nevelő hatása van ránk (2Tim 3:16-17).

2. Több célunk is van vele

 • Bizonyosságot nyerjünk (Lk 1:4, 1Jn 1:1-4, 5:13, 2Kor 13:5,10)
 • Lelkileg növekedjünk, érjünk (Zsid 5:11-6:1, 1Pt 2:2, ApCsel 20:32)
 • Szent életet élhessünk (Zsolt 119:9, Jn 17:17)
 • Életbölcsességre tegyünk szert (Jób 12:13, Zsolt 119:105.130, Péld 2:6, 1Kor 1:28-30, Kol 2:3)
 • Hasznos tanulságokat vonhassunk le belőle (Róm 15:4, 1Kor 4:6, 10:6)
 • Felkészítsen védekezni a kísértő ellen (Mt 4:5-7, Ef 6:17)
 • Felkészítsen védekezni a hamis tanok ellen (Gal 1:6-9, 1Tim 4:1,6-7, 1Jn 2:26, 4:1,6)
 • Mi magunk is egészségesen taníthassunk másokat (Tit 2:1, 1Tim 4:16, 2Tim 4:1-4)
 • Istent dicsőíthessük azért, aki ő, amit tett, és amit tesz értünk (Róm 11:33-36, Ef 1:3-14).

3. Ehhez megfelelő hozzáállásra van szükség

 • Olvassuk és hallgassuk Isten szavaként (1Thessz 2:13).
 • Mindig mindennek utánajárva (Lk 1:3, ApCsel 17:11).
 • Tisztelettel odafigyelve (2Pt 3:15-16, 1Tim 1:3-4).
 • Szelídséggel befogadva (Jak 1:21).
 • Engedelmeskedve (Róm 6:17).
 • A tanultakat meg is cselekedve (Mt 7:24-27, Jak 1:22-25).

4. A Biblia tanulmányozását nem lehet „elvégezni”

 • Ha meg is éljük a tanultakat (Lk 11:28, Jak 1:22-25), akkor a tudásunk folyamatosan mélyül, a „tiszta tejtől” a „kemény eledelig” (1Pt 2:2, Zsid 5:12-14, 1Kor 3:1-2).
 • Folyamatos emlékeztetésre szorulunk (Jn 14:26, 2Pt 1:13).
 • Csak így fog bennünk gazdagon „lakozni” és ránk hatni (Kol 3:16).