Péternek volt „angyala”?

ApCsel 12:15
Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre ezt mondták: Az ő angyala az!

Probléma

Péter apostol kiszabadításának történetében (12:6-19) kulcsszerepe van egy angyalnak [angelosz = hírnök, követ]. Talán ezért hagyományos a 15. vers olyan fordítása, hogy „Az ő angyala az!”, pedig ez magyarázatra szorul. Miután az angyal Pétert kiszabadította (12:6-11), Péter bezörgetett Mária házának ajtaján. Egy Rodé nevű szolgálólány azonban ahelyett, hogy be is engedte volna, szaladt a jó hírrel az apostolokhoz, hogy Péter áll a kapu előtt. Talán azért szólt nekik, hogy ők engedjék be. Azok azonban nem hittek neki, és amikor bizonygatta, hogy Péter az, akkor is csak azt tartották lehetségesnek, hogy „az angyala az”. – Kérdés, hogy miért jutott volna ilyesmi az eszükbe? Péternek talán (saját) „angyala” lett volna, akivel üzenni szokott a börtönből?

Fordítás

Görög eredeti: …hoi de elegon: ho angelosz esztin autu.

Formális fordítás: Ők pedig (azt) mondták: „Az ő angyala (az)”.

Értelmező fordítás: Ők erre azt mondták: „Ugyan, csak a hírhozója!”

Indoklás

A görög angelosz jelentése hírnök, hírhozó, követ. A magyar nyelv átvette a görög szót „angyal” formában, mennyei hírnök jelentéssel, és az alapjelentés a köztudatban elhomályosult. Amikor a Bibliában egyértelműen nem emberi, hanem túlvilági lény hoz üzenetet Istentől, akkor jogos az „angyal” fordítás, de attól még a szó eredeti jelentése („hírnök” vagy „hírhozó”) megmarad.

Az ApCsel 12-ben Péter sem tudta eldönteni, hogy ami történik, az valóság vagy látomás (12:9), és akkor jött rá, hogy „valójában” [aléthósz] ki segített neki, amikor az Úr által küldött „angyal” [ange­losz] egyszer csak eltűnt mellőle (12:10-11).

Erről azonban az apostolok nem tudhattak. Az sem valószínű, hogy rutin élmény lett volna számukra, hogy Péter elküldi „az angyalát”, hiszen angyalt eleve csak Isten küldhet, az emberek pedig mindig megijednek tőlük.

Összefoglalva, sokkal valószínűbb, hogy amikor Rodé erős­ködött, hogy Péter az, az apostolok arra gondoltak: Péter üzent valakivel, és az áll a kapuban, aki hírt hozott tőle. Amikor Péter megint zörgetett, akkor sem azon ámultak, hogy nem angyalt látnak, hanem azon, hogy magát Pétert látják (12:16), és nem csak azt, aki hírt hozott róla.