A Sátán is betöltheti a hívőt, mint a Szentlélek?

ApCsel 5:3
Péter azonban így szólt: Miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából?

Probléma

A protestáns fordításokban Péter azt kéri számon a hazug Ananiáson: „miért foglalta el” (KB, ÚRK), „hogyan foglalhatta el ennyire” (EFO), illetve „miért szállta meg” a Sátán „a szívét” (ÚFO, RÚF)? Az eredetiben ráadásul a pléroó = „betölteni” jelentésű ige áll, mint az Ef 5:18-ban, ezért egyes tanítók szerint a Szentlélekhez hasonlóan a Sátán is betöltheti a hívőt, ami lám, Ananiásnak és nejének az életébe került.

A megszállottság lehetősége nem egy hívőben okkal kelt félelmet, és ahol ez a tanítás, ott fenn áll a veszélye, hogy valójában pszichiátriai problémákat, jellembeli gyengeségeket vagy neveltetési hiányosságokat démonizálnak, másfelől a hívők meg is felelnek az elvárásoknak: produkálják a démonizáltság jeleit, amelyek miatt „szabadító szolgálatot” vesznek igénybe, illetve végeznek el rajtuk. – Kérdés, hogy vajon Ananaiás tényleg a „megszállott hívő” esete?

Fordítás

Görög eredeti: Anania, dia ti eplérószen ho szatanasz tén kardian szu…?

Formális fordítás: „Ananiás, mi miatt / miért töltötte be a Sátán a szívedet?”

Értelmező fordítás: „Ananiás, mivel vett rá a Sátán (a Vádló)…?

Indoklás

A szövegben valóban a pléroó („betölteni”) ige áll, de nem önmagában, hanem egy sajátosan héberes kifejezés részeként: pléroó tén kardian. Amikor valakinek „betelik a szíve” [málé lév], akkor „felbátorodik”, de ha valaki más „tölti be a szívét”, akkor ez a másik személy „ráveszi” őt valamire. (A „szív” a héberben elsősorban a gondolkodás szerve – az agy funkcióját ui. nem ismerték, szavuk se volt rá.) Péter apostol kérdése („Miért…?”) tehát konkrétan az okra irányul: „Mi miatt?” [dia ti]? Mivel vette rá őket a Vádló, hogy hazudjanak a Szentléleknek?

Egyes ókori kéziratokban (pl. Codex Sinaiticus) nem eplérószen („…töltötte be”), hanem epérószen („…csábította bűnre” vagy „…ejtette kísértésbe”) olvasható, de ez minden bizonnyal másolói hiba eredménye, az –l– véletlen kihagyásából keletkezett. Görög fül számára azonban ugyanúgy idegen marad „a szív” megkísértése mint „ a szív” betöltése. A katolikus fordítások ez utóbbi ezt az olvasatot követik: „Mivel csábította / csábíthatta el a Sátán a szívedet?” (B-D, SZIT), „Miért ejtette a sátán kísértésbe a szívedet?” (KNV). Sajnos azonban „a szívet betölteni” hebraizmus fordításakor fölöslegesen megtartják a „szív”-et a mondatban, ami rossz kérdéseket vethet fel az olvasóban (hogyan csábulhat el, eshet kísértésbe „a szív”? stb.).

Összefoglalva, Ananiás (és Szafira) nem a „megszállott” vagy „Sátán által betöltött” keresztény esete (ilyesmi nincs a Bibliában), hanem a Vádló által nyilvános hazugságra rávett ember esete. Mindenképpen tanulság azonban, hogy erre nincs mentség, és hogy ezt Isten – akkor és ott – ilyen keményen büntette.

Más, kapcsolódó szövegek: Ef 5:18