Keresési találatok az alábbi kifejezésre:

Ármay-Szabó Ádám

Szkepticizmus

A szkepticizmus (gör. szkeptikosz = ‘vizsgálódó’ szóból) az a nézet, amely szerint az igazság valamivel kapcsolatban nem megismerhető, nem szerezhető róla tudás. Ebben a cikkben elsősorban a világnézetekkel kapcsolatos szkepticizmussal foglalkozunk, bár ehhez szükséges az általánosabb formáiról is beszélni.

Szinkretizmus

A szinkretizmus (gör. szünkrétiszmosz ≈ ‘összekeveredés’ szóból) vagy pluralizmus a relativizmussal és a pragmatizmussal egyetértésben hangsúlyozza az emberi nézőpont szerepét a megismerésben, de ebből arra következtet, hogy minden ember igazsága részigazság – a teljes igazságot pedig az rejti, ami ezekben közös, vagy ezek mögött áll.

Relativizmus

A relativizmus szerint a világnézetek igazságának kérdése relatív, azaz viszonylagos: csak valamilyen – egyéni, esetleg kultúrához vagy korhoz kötött – nézőponthoz viszonyítva válaszolható meg.

Pragmatizmus

Elveti azt a célt, hogy a tőlünk független, objektív valóságot törekedjünk minél pontosabban leképezni, ehelyett pedig ahhoz köti az igazságot, illetve az értelmességet, hogy egy állítás milyen hatással van vagy lehet ránk.

Exkluzivizmus

Az exkluzivizmus az a vallási-világnézeti felfogás, amely szerint (legfeljebb) csak egy világnézet lehet igaz, mivel sok világnézet lényegéhez tartozik, hogy a többivel összeegyeztethetetlen, kizárólagos állításokat tesz.

Szubjektivizmus

A szubjektivizmus szerint az életnek van (vagy legalábbis lehet) értelme, de ez nem egy tőlünk független, rajtunk kívül álló dolog. Mi magunk adunk az életnek értelmet azzal, hogy bizonyos dolgokra vágyunk, és vágyaink beteljesedésében örömünket leljük; illetve azzal, hogy terveket készítünk és célokat tűzünk ki magunk elé, majd ezek megvalósítására törekszünk.

Nihilizmus

A nihilizmus (lat. nihilum = ‘semmi’ szóból) az a filozófiai álláspont, amely szerint az életnek nincsen értelme. Ezt gyakran az élet végességével, a szenvedés nagy mértékével vagy a természetfeletti nemlétével indokolják. Abban megoszlik a nihilisták véleménye, hogy az élet értelmetlensége mennyire ad okot az elkeseredésre.

Szekták – a jelenség

Ez az ismeretterjesztő videó nem egyes vallási közösségekkel foglalkozik, hanem általánosságban a jelenséggel. Bemutatja a „szekta” szó meghatározásait, az általános problémákat, valós esetek alapján hívja fel a figyelmet a tipikus, illetve a lehetséges veszélyekre, a csatlakozás és a távozás okaira, a pozitív és a negatív jelekre egyaránt. A cél nem az ítélkezés, hanem a megértés és a megelőzés. A témáról való iskolai, közösségi beszélgetéshez.

Teológiai alapok

A keresztény világkép, istenkép, a háromságtan kialakulása, bibliai alapjai, történeti és mai félreértései. A 4-5. századi egyetemes zsinatok háromságtani és krisztológiai hitvallásai. Válaszok az egykori és mai tévtanokra, ellenvetésekre.

A Szentírás története

A Szentírás szövegének és a Szentírás mint kötet kialakulásának a története. A mai urbánus legendák és a szkeptikusok állításai helyett az ismert tények alapján felvetődő igazi kérdésekre ad ellenőrizhető válaszokat. Megbízhatunk a ma Bibliaként ismert iratgyűjteményben? Fennmaradt a szövege, és nem maradt ki belőle valami fontos? Honnan tudhatjuk mindezt? Mitől szent a Szentírás?