Keresési találatok az alábbi kifejezésre:

andras

Isten idő feletti vagy időn kívüli?

Jel 22:13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Probléma Krisztus e hármas címének idői jelentést tulajdonítva úgy tűnhet, az Úr az idő kezdetén és végén is ott áll, mintha idő feletti vagy időn kívüli lenne. – Kérdés, hogy ennek a...

Az antikrisztus száma 666?

Jel 13:18 Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat. Probléma A Jelenések könyvének magyar fordításaiban a második „fenevad” száma rendszerint úgy jelenik meg, hogy „hatszázhatvanhat”, amit mai...

Krisztus a nem hívők szívének ajtaján kopog?

Jel 3:20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Probléma A szöveget evangelizációkon szokás idézni, még nem hívőknek címezve, azzal kiegészítve, hogy Jézus az ő...

Jézus elutasítása is jobb a félszívűségnél?

Jel 3:15-16 Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.  Probléma Krisztus hét kis-ázsiai gyülekezetnek írt levele közül az utolsó a laodikeai...

A hatalom Krisztusé vagy a Sátáné?

1Jn 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. Mt 28:18 Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Probléma Krisztus szerint neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28:18). János első levelének egyes fordításai...

Újjászületés után már nem vétkezhetünk?

1Jn 3:6 Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. 1Jn 5:18 Tudjuk, ahogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Probléma A protestáns és katolikus...

Isten szereti a világot – mi ne szeressük?

1Jn 2:15-16 Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van....

Isten egy napja ezer év, vagy ő az idő felett áll?

2Pt 3:8 Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Probléma A kijelentés első felének (az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év) váltószámként való értelmezésével...

Keresztény nőnek semmi külcsín, csak a belbecs?

1Pt 3:3-4 Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes Isten előtt. Probléma Ha a szöveget a...

Engedelmeskedni minden emberi rendnek?

1Pt 2:13-14 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Probléma Péter apostol szerint egyrészt „az Úrért”...