Aki Jézusban hisz, az „sosem” hal meg?

Jn 11:26
…és aki él és hisz bennem, az nem hal meg soha.

Probléma

Jézus az előző mondatban (11:25) kijelentette, hogy ő a feltámadás és az élet, aki hisz benne, ha meghal is, él. A folytatás a legtöbb magyar fordításban (KB, ÚFO, RÚF, ÚRK, KNV, EFO) valahogy így hangzik: „és aki él, és hisz benne, az nem hal meg soha / soha meg nem hal”. Néhány fordításban viszont azt olvashatjuk: „…nem hal meg örökre” (SZIT) vagy „nem halhat meg örökre” (Simon Tamás László). Nyilvánvalón nagy különbség van a között, hogy valaki „sosem hal meg” (nem megy át a halálon, sosem lesz halott), vagy „nem hal meg örökre” (átmegy a halálon, de nem marad halott). Annál is inkább, mert Jézus is meghalt (bár feltámadt), és azóta is minden egyes hívő meghalt és meghal (bár fel fog támadni). – Vajon melyik fordítás a helyes?

Fordítás

Görög eredeti…kai pasz ho zón kai piszteüón eisz eme ú mé apothané eisz ton aióna.

Formális fordítás: …és mind aki él, és hisz bennem, nem hal meg örökre.

Értelmező fordítás: ue.

Indoklás

Először is, az eltérően fordított kifejezésben [eisz ton aióna] az aión újszövetségi használata a héber ‘ólám jelentését tükrözi, ami a térben beláthatatlan „világ”, vagy az időben beláthatatlan „örök” / „örökkévaló(ság)”.

Az aión jelentése tehát „kor, korszak, világ(korszak)”. Így pl. a Sátán „a jelenkor, a jelenlegi világ istene” (2Kor 4:4), a hívők viszont várják „az eljövendő kor”-t [‘ólám ha-bá = ho aión ho erkhomenosz] (Mt 12:39, Ef 1:21, Zsid 6:5 stb.), hiszen Isten „a világkorszakok” királya (1Tim 1:9); így a Mt 6:13 betoldása: eisz tusz aiónasz tón aiónon = „korszakról korszakra” / „időtlen időkig” / „örökkön örökké” stb.

Másodszor, a „soha” vagy „már nem” / „többé nem” görögül úketi lenne, pl. a feltámadottak „már nem” házasodnak (Mt 19:6), Krisztus „többé nem” hal meg (Róm 6:9) stb., de itt nem ez a szó áll.

Összefoglalva, Jézus azt tanította, hogy aki benne hisz, ha meghal is, él (11:25), ha meghal is, nem hal meg örökre (11:26). Az Újszövetségben ui. az „örök halál” véglegessége és az „örök élet” végtelensége áll egymással szemben.