Az apostolok is féltek „a zsidóktól”?

Jn 20:19
…ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!

Probléma

A hagyományos protestáns és katolikus fordítások szerint Jézus tanítványai és szimpatizánsai féltek „a zsidóktól”. Mivel maga Jézus és minden első követője zsidó volt, nem világos, hogy Jézusnál és híveinél miért lennének „zsidóbbak” az ellenségeik? – Antiszemita lenne János evangéliuma és az Újszövetség?

Ue. Jn 5:15-16,18 7:11,15 9:22 19:38 20:19 1Thessz 2:14-15

Fordítás

Görög eredeti: …dia ton phobon tón Iúdaión.

Formális fordítás: „…a júdeaiaktól való félelem miatt.”

Értelmező fordítás: ue. 

Indoklás

A görög hoi Iudaioi kifejezés történetéről és bibliai jelentéseiről ld. a Jn 7:1-hez írt Indoklás-t, mert a fordítási probléma ugyanaz, mint itt.

Az evangéliumi történet vége felé, a karióti (azaz júdeai) Júdás árulása, illetve a „názáreti” (azaz tévesen galileainak hitt) Jézus kivégzése után a galileai származású apostolok Jeruzsálemben a júdeaiaktól féltek, méghozzá okkal és joggal.