Kommentár

Hitvédelmi jegyzetek

Apologetikai kommentár az Újszövetséghez: szövegkörnyezet, tágabb bibliai összefüggések, történelmi-kulturális és nyelvészeti-műfaji háttéradatok a helyes értelmezéshez. A problémák típusai:

 • Értelmezés → nehezen vagy eltérően értelmezhető szöveg
 • Alkalmazás → a rosszul alkalmazott, másról szóló szöveg
 • Fordítás → a vitathatóan vagy hibásan fordított szöveg
 • Ellentmondás → ellentmondásosnak tűnő szövegek
 • Betoldás → az eredeti kéziratban vsz. nem szereplő szöveg.

Rövidítések

 • B-D (Békés-Dalos Újszövetség, Pannonhalmi Főapátság, 1996)
 • EFO (Egyszerű Fordítás, World Bible Translation Center, 2012)
 • KB (Károli Biblia, Magyar Bibliatársulat, 1908) 
 • KNV (Káldi-Neovulgáta, Szent Jeromos Bibliatársulat, 1997)
 • RÚF (Revideált Új Fordítás, Magyar Bibliatársulat, 2014)
 • STL (Simon Tamás László, 2019)
 • SZIT (Szent István Társulat, 2005) 
 • ÚFO (Új Fordítás, Magyar Bibliatársulat, 1990)
 • ÚRK (Újonnan Revideált Károli Biblia, Veritas Kiadó, 2019)

Felhasznált és ajánlott szakirodalom

Görög szövegkiadások

 • Görög-magyar Újszövetség [NA27 / ÚFO1990] (Kálvin Kiadó, 2008)
 • NA28 – Novum Testament Graece, 28th ed. (Deutsche Bibelgesellschaft, 2014)
 • SBL-GNT – The Greek New Testament, SBL Edition (Society of Biblical Literature, 2010)
 • THEGNT – The Greek New Testament (Tyndale House, 2017)
 • UBS5 – The Greek New Testament, 5th ed. (United Bible Societies, 2014)

Görög nyelvtanok

 • Déri Balázs – Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvtan (Argumentum-PRTA, 2017)
 • Déri Balázs – Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvkönyv (Argumentum-PRTA, 2017)
 • Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe (Szent István Társulat, 2014) 
 • Tarjányi Béla: Az Újszövetség görög nyelve (Pázmány Péter Róm. Kat. Hittudományi Akadémia, 1988)
 • Tóth Eszter, Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv (Szent Pál Akadémia, 1998)
 • Moulton, James Hope: A Grammar of New Testament Greek, 4 vols, 3rd ed. (T&T Clark, 1998)
 • Mounce, William: Basics of Biblical Greek Grammar, 3rd ed. (Zondervan, 1993 / 2009)
 • Wallace, Daniel B.: Greek Grammar Beyond the Basics  (Zondervan, 1997)
 • Wallace, Daniel B.: The Basics of New Testament Syntax (Zondervan, 2000)

Szótárak

 • Danker, Frederick William (ed): A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature (BDAG), 3rd ed (University of Chicago Press, 2001) 
 • Györkösy – Kapitánffy – Tegyey: Ógörög-magyar nagyszótár (Akadémiai Kiadó, 1990/2010)
 • Kiss Jenő: Újszövetségi görög-magyar szótár (Református Sajtóosztály, 1975)
 • Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990)
 • Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv (Erdélyi Református Egyházkerület, 1992)
 • Léon-Dufour, Xavier: Az Újszövetség értelmező kéziszótára (Új ember, 2008)
 • Varga Zsigmond János: Újszövetségi görög-magyar szótár (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1992)
 • Liddel, Henry George – Scott, Robert: A Greek-English Lexicon (Clarendon, 1996)
 • Low, Johannes – Nida, Eugene: Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, 2 vols, 2nd ed. (United Bible Societies, 1999)
 • Mounce, William: Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Zondervan, 2006)
 • Verbrugge, Verlyn D. (ed): New International Dictionary of New Testament Theology (NIDNTT), abr. ed. (Zondervan, 2000)

Bibliai és teológiai lexikonok

 • Bartha Tibor: Keresztyén bibliai lexikon 1-2 (Kálvin, 1993) 
 • Haag, Herbert: Bibliai Lexikon (Szent István Társulat, 1989)
 • International Standard Bible Encyclopaedia, 4 vols, 3rd ed. (Eerdmans, 1995)
 • Douglas, J.D. (ed): New Bible Dictionary (IVP, 1987)
 • Ryken, Leland: Dictionary of Biblical Imagery (IVP, 1998)
 • Elwell, Walter (ed): Evangelical Dictionary of Evangelical Theology, 2nd ed. (Baker Academic, 2007)
 • Vanhoozer, Kevin J. (ed): Dictionary for Theological Interpretation of the Bible (Baker House, 2005) 

Bibliafordítás

 • Holzhausen, Andreas: Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe (Evangéliumi Kiadó, 1998)
 • Tóth Kálmán: Bibliafordítás, bibliamagyarázás (Kálvin Kiadó, 1994)
 • Ward, Jan de – Nida, Eugene A.: Egyik nyelvről a másikra (Kálvin Kiadó, 2002)
 • Glassman, Eugene H.: The Translation Debate  (IVP, 1981)
 • Grudem, Wayne (ed): Translating Truth (Crossway, 2005)
 • Ryken, Leland: Choosing a Bible (Crossway, 2005)
 • Scorgie, Glen G. (ed): The Challenge of Bible Translation (Zondervan, 2003)

Görög nyelvészeti kommentárok

 • Metzger, Bruce: A Textual Commentary on the Greek New Testament, 4th ed. (Deutsche Bibelgesellschaft, 1994)
 • New International Greek Testament Commentary Series, 13 vols (Eerdmans, 1978-2016)
 • Comfort, Philip W.: New Testament Text and Translation Commentary (Tyndale, 2008)

Kortörténeti és kulturális kommentárok

 • A Biblia ma – kommentársorozat (Harmat kiadó)
 • A Biblia ismerete – kommentársorozat (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)
 • Jeromos bibliakommentár (Szent Jeromos Bibliatársulat)
 • Ancient Christian Commentary on Scripture, 29 vols (IVP, 2001)
 • Archeological Study Bible (Zondervan, 2006)
 • Commentary on the New Testament Use of the Old testament (Baker Academic, 2007)
 • Cultural Backgrounds Study Bible, NIV (Zondervan, 2016)
 • Dictionary of Jesus and the Gospels (IVP Academic, 1992)
 • Dictionary of Paul and His Letters (IVP Academic, 1993)
 • Dictionary of the Later New Testament and Its Development (IVP Academic, 1997)
 • Dictionary of New Testament Background (IVP Academic, 2000)
 • ESV Literary Study Bible (Crossway, 2007)
 • Graen, Sigfried: Mindennapok Jézus idejében (Jel Kiadó, 2014)
 • Hamman, Adalbert: Így éltek az első keresztények (Szent István Társulat, 2016) 
 • Interpreting the Gospels and Acts – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2019)
 • Interpreting the Pauline Letters – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2012)
 • Interpreting the General Letters – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2013)
 • Interpreting Revelation and other Apocalyptic Literature – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2016)
 • IVP Bible Background Commentary, New Testament (IVP, 1994)
 • Jewish New Testament Commentary (Lederer Messianic Publications, 1992)
 • Paideia: Commentaries on the New Testament, 17 vols (Baker Academic, cont.)
 • The Chronological Study Bible (Thomas Nelson, 2008)
 • Tyndale New Testament Commentaries, 20 vols, 2nd ed. (IVP, 2008)
 • UBS Handbook Series, New Testament, 20 vols (American Bible Society, 1988-1993)
 • Word Biblical Commentary, New Testament Set, 26 vols (Zondervan, Thomas Nelson, 2013)

Apologetikai kommentárok

 • Almási Tibor: Bibliai kérdések és válaszok (Gyuró technik Kft. 1994)
 • Carson, D.A.: Exegetikai tévedések (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2003)
 • Schwengeler, Bruno: 100 kérdés a Bibliáról (Ethos Kft. 1998)
 • Archer, Glason (ed): New International Encyclopedia of Bible Difficulties (Zondervan, 1982)
 • Bargerhuff, Eric: The Most Misused Verses in the Bible (Bethany House, 2012)
 • Bargerhuff, Eric: The Most Misused Stories in the Bible (Bethany House, 2017)
 • Chrnalogar, Marie Alice: Twisted Scriptures (Control Techniques Inc. 1997)
 • Croteau, David: Urban Legends of the New Testament – 40 Common Misconceptions (B&H Academic, 2015)
 • Geisler, Norman – Brooks, Ron: When Sceptics Ask (Baker, 1990) 
 • Geisler, Norman – Howe, Thomas: When Critics Ask (Baker, 1992)
 • Geisler, Norman – Rhodes, Ron: When Cultists Ask (Baker, 1997)
 • Kaiser, Walter (ed): Hard Sayings of the Bible (IVP, 1996)
 • Lamb, David: God Behaving Badly (IVP, 2011)
 • Richards, Randolph – O’Brien, Brandon: Paul Behaving Badly (IVP, 2016) 
 • Richards, Randolph – O’Brien, Brandon: Misreading Scripture with Western Eyes (IVP, 2012)
 • Schultz, Richard: Out of Context – How to Avoid Misinterpreting the Bible (Baker, 2012)
 • Sire, James: Scripture Twisting – 20 Ways Cults Misread the Bible (IVP, 1980)
 • Stein, Robert: Interpreting Puzzling Texts in the New Testament (Baker, 1996)
 • Strauss, Mark: Jesus Behaving Badly (IVP, 2015)
 • The Apologetics Study Bible (Holman, 2003)
 • FaithLife Illustrated Study Bible (Zondervan, 2017)
 • The Quest Study Bible (Zondervan, 1994)
 • The Holman Apologetics Commentary on the Bible – The Gospels and Acts (Holman, 2013)
 • Zondervan Counterpoints Series, 39 vols (Zondervan / OliveTree Bible App)