Előadások

Szekták – a jelenség (2021)

Ez az ismeretterjesztő videó szándékosan nem egyes vallási közösségekkel foglalkozik, hanem általánosságban a jelenséggel. Bemutatja a „szekta” szó meghatározásait, az általános problémákat, valós esetek alapján hívja fel a figyelmet a tipikus, illetve a lehetséges veszélyekre, a csatlakozás és a távozás okaira, a pozitív és a negatív jelekre egyaránt. A cél nem az ítélkezés, hanem a megértés és a megelőzés. Jó beszélgetést kívánunk!

Akkor most kinek van igaza? (2023)

Mit tegyünk, ha valakivel vallási, világnézeti, hitéleti témákról beszégetünk, és patthelyzet alakul ki? Mindenki meg van győződve a saját igazáról, az erőviszonyok kiegyenlítettnek tűnnek – hogyan lehet áttörést hozni? Vajon mi történik a másikban, és mit tehetünk mi, ha ő csak mondja a magáét, ha más tekintélyre hivatkozva hárít, ha nem érdekli az egész, ha mérges ránk, vagy éppen lenéz minket?

Naiv istenképzeteink (2021)

Sokszor nem is tudjuk, hogy a világképünket és az istenképünket nem a Szentírás, hanem a gyülekezeteinkben elterjedt hiedelmek határozzák meg. Amikor azonban – félreértett bibliai fogalmak, az egyoldalú tanítások és a kegyes klisék miatt – összeütközünk a valósággal, Istenre akadunk ki. Vagy pedig alaposan utánanézünk, honnan erednek, és hova vezetnek ezek a naiv isten- és világképzetek, és mit tanít helyettük a Biblia.

A sötét oldal titkai I. (2020)

Keresztényként hiszünk a láthatatlan világban, a túlvilági lényekben: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen.” A szellemi harc témájával nem szívesen foglalkozunk, mert a bibliai adatokat nem könnyű összeszedni, az egyházban pedig túl sok a szélsőség. Ebben a helyzetben segíthet a nyelvészet, az ókori vallások ismerete és a bibliai szövegek józan gyakorlatiassága.

A sötét oldal titkai II. (2020)

Keresztényként hiszünk a láthatatlan világban, a túlvilági lényekben: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen.” A szellemi harc témájával nem szívesen foglalkozunk, mert a bibliai adatokat nem könnyű összeszedni, az egyházban pedig túl sok a szélsőség. Ebben a helyzetben segíthet a nyelvészet, az ókori vallások ismerete és a bibliai szövegek józan gyakorlatiassága.

Egészséges karizmatikusság (2020)

A 20. sz-i karizmatikus-antikarizmatikus vita és ellentét miatt a Szent Lélek ajándékai olyan téma lett, amit sok hívő inkább kerül – az eszmei másik oldal híveivel és az erről szóló bibliai szövegekkel együtt. Amikor úgy tűnik, csak szélsőségek léteznek, különösen fontos az Írások alapján végiggondolni és kialakítani az egészséges gyakorlatot. Mert a Szent Lélek Jézus Lelke.

A girardizmus (2019)

A francia René Girard könyvei, különösen „A bűnbak”, úgy mutatja be Jézust, mint aki nem engesztelő áldozat, hanem a bűnbakképzés áldozata volt. Girard „antropológiai” megközelítése és elmélete még egyes teológusokra is hatott, de komoly szakmai kritikát is kiváltott. Az előadás Girard eszméit veti össze a szaktudományok eredményeivel és és a Szentírás adataival.

Iszlám, Isten, Jézus (2018)

A BudapestIfi programjában elhangzott előadás. Az iszlám Allahról és Íszá Maszihról alkotott képének alapvető vonásait mutatja be a Korán és a prófétai hagyomány alapján, összevetve az Újszövetség Istenről és Jézus Krisztusról szóló tanításával. A két vallás közötti alapvető különbségekről van szó.

Vallási relativizmus (2018)

A vallási relativizmus szemlélete szerint minden út ugyanoda vezet, a vallások közötti különbségek csak formai, kulturális eltérések, amelyeknek nincs, és nem is lehet jelentőségük. Vajon miért és hogyan alakult ki ez a szemlélet, mit jelent a gyakorlatban, és hozzájárul-e a vallási toleranciához?

Párválasztási tanácsok (2016)

Vajon Isten szán / ad minket valakinek? Csak kereszténnyel házasodhatunk? Mi múlik rajtunk? Lány kezdeményezhet? A jegyesség felbontható? Kell templomi esküvő? Mi a szerelem szerepe? A szex kipróbálható? Milyen szerepet játszik az egészben a Biblia, a Szentlélek vezetése és mások tanácsai?

Isten egysége és háromsága (2009)

A keresztény felekezetek teológiai közös nevezője az Isten lényének egységébe és hármasságába vetett hit. Kérdés, hogyan viszonyul egymáshoz az Atya, a Fiú és a Szent Lélek? Mi a háromságtan lényege? Mi a tan bibliai alapja? És miért olyan fontos, mi a jelentősége istenképünk, a megváltásunk és a hitéletünk szempontjából?

Harry Potter és fantasztikus társai (2006)

Harry Potter története „keresztény körökben” vegyes fogadtatásra talált, sokan nyilatkoztak róla anélkül, hogy elolvasták volna, vagy értették volna, miről szól. Az előadás a Harry Potter jelenségről, a képzelet szerepéről és a fantasy műfajról, a regények és a filmek értékeléséről szól, a keresztény kritikákat elemzi, összeveti a Biblia által elítélt és a regényben megjelenő mágiát, végül más pedagógiai tanácsokat ad szülőknek.

Alternatív gyógyászat (2006)

Napjainkban egyre népszerűbbek a különféle alternatív gyógymódok. Sokan szívesebben használják a „gyengéd” módszereket, gyógyszereket a hagyományosak helyett. De vajon valóban hatékonyak-e? Lehet félnivalónk tőlük? Hogyan vizsgálhatjuk meg mi magunk azt, hogy egy-egy gyógymód nem rejt-e veszélyt a testünk vagy a lelkünk számára? Előadó: dr. Bukovszky Eszter

Beszélgetések

Mit jelent az, hogy evangéliumi? (2024)

PTF Eleven Podcast 53. epizódAz Eleven Podcastben ezúttal Szalai Andrással, a PTF oktatójával beszélgetünk a bibliai evangéliumról, az evangéliumiságról és az evangelikál mozgalomról, a köztük levő azonosságokról és különbségekről.

Milyen a megbízható tanító? I. (2024)

PTF Eleven Podcast 54. epizódMilyen a megbízható tanító? Erről beszélgetünk két adásban Szalai Andrással, a PTF oktatójával, aki egy részletes írást tett közé a témában. Az első részben végigmegyünk azokon az újszövetségi szakaszokon, amelyek mintha erre a kérdésre adnának választ.

Milyen a megbízható tanító? II. (2024)

PTF Eleven Podcast 55. epizód Ebben az epizódban megnézzük azokat az egyéb feltételeket, amelyek mentén kiválaszthatjuk, adott esetben korrigálhatjuk a tanítóinkat, illetve magunkat, tanítóként. Emellett beszélünk néhány olyan témáról, ami ma, 2024-ben különösen aktuálissá teszi ezeket a kérdéseket.

Erőszak és kereszténység (2024)

PTF Eleven Podcast 46. epizód Hol van helye az erőszaknak, és keresztényként miért nem vagyunk komfortosak ezzel a témával kapcsolatban? Milyen ellentmondásokba ütközünk, ha akár az Ószövetség, akár Jézus hozzáállását nézzük az erőszakhoz?

Mi történt valójában a nagyhéten? (2023)

PTF Eleven Podcast 36. epizód Beszélgetésünk témája az a húsvét körüli félreértés, miszerint Jézus hat kihallgatása csütörtök este és péntek dél között zajlott volna le. A helyes kronológia felállítását és a szereplők magatartásának jobb megértését az evangéliumok szövege és a jogtörténet, a kortárs zsidó perrendtartás szabályai segítik. Más bibliai szövegek hibás fordítására és értelmezésére is hozunk példákat.

Karma, jóga, keleti spiritualitás (2022)

777 Podcast – Hatalmas népszerűségnek örvendenek a különféle keleti spirituális praktikák, gyakorlatok. Rengeteget találkozhatunk a karma kifejezéssel is, de sokan hisznek a lélekvándorlásban is.

De mit is jelentenek valójában ezek a fogalmak ott, ahol megszülettek? Hogyan alakultak át a nyugati emberek szája íze szerint? Mi az a jóga, és hogyan álljunk hozzá keresztényként?

„A nem biblikus istenkép miatt végül Istenre akadunk ki” (2022)

PTF Eleven Podcast 1. epizódUngvári Péter dr. Szalai Andrással, az apologetika szakirány felelősével beszélgetett. Mi köze a hitvédelemnek a lelkigondozáshoz? Mi az apologetika, és mivel több ez, mint különböző érvek ismerete? Mi a közös a harcművészeti iskolák és a keresztény egyházak világában?

Hogyan álljunk a mai eretnekségekhez? (2022)

PTF Eleven Podcast 12. epizód – Ungvári Péter dr. Szalai Andrással és Sitku Tiborral beszélgetett.

Hogyan álljunk a mai eretnekségekhez? Értelmezhető-e egyáltalán az eretnekség? És az egyházfegyelem? Mit kezdhetünk ezekkel?

Beszélgetés az iszlám vallásról (2021)

A béke vallása? Mik az iszlám legfontosabb tanításai és kik is pontosan azok a muszlimok? Hogyan viszonyulhatunk a tanaikhoz és a muszlim emberekhez keresztényként?

Kik azok a mormonok? (2020)

Beszélgetés a mormonokról, azaz az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának tagjairól.

Kik azok a Jehova Tanúi? (2020)

Szinte minden aluljáróban vagy kórház előtt találkozhatunk velük. Sokunkhoz talán csengettek is már be, mégis keveset tudunk róluk. Kik azok a Jehova tanúi? Keresztények egyáltalán? Mi a történetük, mit tanítanak és hogyan válaszolhatunk a felhozott érveikre? Mi az a Manhattan projekt, ami miatt egyre kevesebbszer csöngetnek be a lakásunkba?

Apologetika, keresztyén hitvédelem (2021)

Mi az az apolog(et)i(k)a? Mi a célja? Milyen fajtái, típusai, megközelítései vannak? Kik a keresztyén hitvédelem nagy alakjai, mik a legfőbb ma ismert kiadványai? Milyen fontos bibliai igeverseket említhetünk a témában? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk az Evangelikál csoportban.

Kegyelem és/vagy fegyelem? (2020)

A Hétfő esti bekérdezőben dr. Baji Péter dr. Szalai Andrással beszélgetett a megtérés, megszentelődés, hitéleti kihívások, elakadások és fejlődés témakörében.