Sorozatok

Grundación (MEKDSZ) 2021

Grundación (MEKDSZ) 2021

A covid miatt a Grund10 sajnos elmaradt, de a hagyományos nyári hitvédelmi tábor és az IFES Formación nevű interaktív táborának keverékeként idén a tanítványság volt a téma. Krisztus követése vagy utánzása, átalakulásunk folyamata, minden, ami azt segítheti vagy akadályozhatja, illetve a végtermék, amivé egy napon leszünk. Átküzdve magunkat a hagyományos magyar fordítási hibákon és egyházi kliséken sikerült átadni egy térképet az élethez. És elindulni. És tovább menni. Laus Deo…

iGen&iSten (MEKDSZ) Grund9

iGen&iSten (MEKDSZ) Grund9

A 9. nyári hitvédelmi tábor fő témája a technikai és kulturális változások jelentette kihívás, illetve ennek hatása az Örökről, az Értékről és a Valósról való gondolkodásmódunkra. Miért van szükségünk kinyilatkoztatásra, és honnan tudhatjuk, hogy a Szentírás szövege fennmaradt? Mi az erkölcs valódi alapja, és hogyan lehetünk tanítványok a mai világban? Hogyan viszonyul egymáshoz hit és tudomány, milyen modellek születtek az idők során, és milyen keresztény értelmezései vannak a teremtés-történetnek?

Szemben (MEKDSZ) Grund8

Szemben (MEKDSZ) Grund8

A 8. nyári hitvédelmi tábor egyik fő témája az emberi szenvedés és Isten kérdésköre volt, a másik a vallási sokféleség és a kereszténység. Hol van Isten, amikor az ember szenved? Mit mondanak a természeti rosszról a különféle vallások? És vajon Isten meg tudna felelni az elvárásainknak, hogy mikor és hogyan avatkozzon be? Valóban egyek a vallások? Tényleg felvilágosult és toleráns dolog azt állítani, hogy a vallások istene, lényege és célja ugyanaz? Mitől más a kereszténység, és egyáltalán, miért szorulunk rá mind az isteni kinyilatkoztatásra?

Ünnepeink (MEKDSZ) Grund7

Ünnepeink (MEKDSZ) Grund7

A 7. nyári hitvédelmi tábor fő témája a három nagy keresztény ünnep volt. Mi karácsony, húsvétés pünkösd üzenete? Mi történt, és ennek mi a jelentősége? Az alapok újragondolására a napjainkban terjedő instant-wellness „kereszténység” miatt van szükség, ami Istentől a problémák gyors megoldását, a hitélettől pedig a mindennapi 3D-s moziélményt várja el. Jézus ezzel szemben hosszú távban gondolkodik, életprogramra hív, jellemünk megváltozására, tudatos hitéletre, kitartó engedelmességre. Ünnepeinkről gondolkodni, Istenen csodálkozni igazi ünneplés volt.

Spiritualitás (MEKDSZ) Grund6

Spiritualitás (MEKDSZ) Grund6

A 6. nyári hitvédelmi tábor fő témája a spiritualitás volt. Miért vallásos természeténél fogva az ember? Mi a különbség az ateista és ateista spiritualitás között? Mi jellemzi a kilenc spirituális temperamentumot, azaz lelkiségi alkatot? Mikor és miért van szükség (azaz okunk és jogunk) a spirituális önvédelemre az egyházban?

Globalizáció (MEKDSZ) Grund5

Globalizáció (MEKDSZ) Grund5

Az 5. nyári hitvédelmi tábor fő témája a globalizáció volt. Folyamatosan és egyre gyorsabban változó világban élünk, amely hatást gyakorol az egyházra is. Ezért az egyháznak is tudatosítania kell, mi hogyan hat rá, mire hogyan reagáljon, és az emberek miért reagálnak úgy az evangéliumra, ahogy. Impulzusok korunk és korunk emberének megértéséhez, az evangelizáció és az apologetika szükségességének, módszereinek újragondolásához.

Spirituálhigiéné (IHS) 2013–2016

Spirituálhigiéné (IHS) 2013–2016

A „spirituálhigiéné” vagy lelkiségi egészségtan a vallási mentalitás problémáival foglalkozik. Dr. Szalai András előadásainak egy része az IHS szervezésében a Bethesdai Esték sorozatban hangzott el.