Csak Isten bocsáthat meg bűnt – ember nem?

Mk 2:6
Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?

Probléma

Amikor Jézus Kapernaumban tanított, a nagy tömeg miatt nem tudtak odavinni hozzá egy bénát, ezért a tetőt megbontva, fentről eresztették le elé, hogy meggyógyítsa. Jézus azonban először ezt mondta neki: „Fiam, megbocsáttattak bűneid.” A jelen levő írástudók magukban azt a következtetést vonták le, hogy mivel „csak Isten bocsáthat meg bűnöket”, Jézus „Istent káromolja”. – Mivel azonban az egész Biblia azt tanítja, hogy az embereknek meg kell bocsátaniuk egymásnak, nyilván nem gondolhattak arra, hogy csak Isten tud, vagy csak neki szabad megbocsátani – de akkor mi volt a problémájuk?

Értelmezés

Jézustól alapvetően azt várták, hogy meggyógyítsa annak az embernek a testét, ehelyett ő először  a lelkével foglalkozott. Jézus kijelentése, hogy a bűnei „megbocsáttattak” vagy „meg lettek bocsátva”, Jézus és a hallgatóság szerint sem arra vonatkozott, hogy ez az ember Jézus ellen vétett volna, de Jézus most megbocsátott neki. Ez a sajátos szenvedő szerkezet az ún. passivum divinum, ami anélkül utal Istenre, mint alanyra, hogy a nevén nevezné, tehát a mondat ezt jelenti: „Isten megbocsátotta a vétkeidet”.

Annak megértéséhez hogy Jézus kijelentése miért volt sokkoló, a Biblia sajátos etikai világképét kell szem előtt tartanunk.

A Biblia egyrészt sokszor szólítja fel az embereket, hogy bocsássanak meg egymásnak az egymás ellen elkövetett bűnökért (pl. Lk 17:3-4). Évente egyszer, az engesztelő napi templomi áldozat után az egész népnek minden Isten és ember ellen elkövetett bűnre bocsánatot hirdettek a papok (2Móz 3:10 3Móz 16:17,33 1Kir 8:30 stb.). Jézus is ennek az embernek a mások vagy Isten ellen elkövetett bűneit bocsátotta meg, és ez az, amit csak Isten tehet meg. Amikor ui. ember ember ellen vét, egyúttal Isten ellen isvét. Ezért nem akart vétkezni József a gazdája és Isten ellen (1Móz 39:9), ezért vétkezett a tékozló fiú az Ég ellen és apja ellen (Lk 15:16,18), illetve kérte Jézus a kereszten az Atyát, hogy – ő is – bocsásson meg kivégzőinek (Lk 23:34).

Jézus nem egyszerűen prófétált. Pontosan értették, mit akar bizonyítani, és ezért vélték a szavait istenkáromlásnak: mert úgy szólalt meg, mint aki isteni jogot birtokol. Ezért Jézus – arra az esetre, ha azt gondolnák, hogy beszélni könnyű, de csodát tenni nem az –, meg is gyógyította a gutaütöttet. Ha szerintük ez a nagyobb teljesítmény, akkor a gyógyítás csodájának igazolnia kell előttük a bűnbocsánat adásának jogát. Azaz Jézus istenségét.

Alkalmazás

A Biblia etikai világképe szerint, ha ember ember ellen vét, Isten ellen is vét. És ha attól, aki ellen vétkeztünk, nem tudunk bocsánatot kérni (pl. nincs vele kapcsolat vagy már meghalt), vagy nem tudunk bocsánatot kapni (mert nem hajlandó megbocsátani nekünk), Isten a maga részéről – Krisztus keresztjéért – megbocsát nekünk (ld. 1Kor 15.1-11).