Az „igazságra” éhezzünk és szomjazzunk?

Mt 5:6
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.

Probléma

A legtöbb protestáns és katolikus fordításban az „igazság” szó áll, illetve az „igazságosság” (EFO). Mivel a mai magyarban az igazság ellentéte a valótlanság / hazugság, az igazságosság ellentéte pedig az igazságtalanság / jogtalanság, úgy tűnhet, Jézus azokat bátorítja, akik meg akarják tudni, mi a vallási igazság, vagy (EFO) érvényesíteni akarják az erkölcsi igazságot. A szöveget gyakran idézik pl. evangelizációkon a keresőknek, hogy aki tényleg szeretné megismerni „az igazságot”, az meg is fogja, és ezt Jézus garantálja. – Isten az őt keresőt valóban megjutalmazza, de kérdés, hogy itt konkrétan miről szó?

Ue. Mt 5:10,20 6:1,33 21:32 Lk 1:75 Jn 16:8 ApCsel 10:35 13:10 stb.

Fordítás

Görög eredetiMakarioi hoi peinóntesz kai dipszóntesz tén dikaioszünén, hoti khortasztészontai.

Formális fordítás: „Boldogok a megigazulásra éhezők és szomjazók, mert meg fognak elégíttetni.”

Értelmező fordítás: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák, hogy Isten igaznak tartsa őket, mert Isten fogja őket jól lakatni.”

Indoklás

A görög alétheia (ld. Jn 14:6) jelentése igazság vagy valóság, de itt a dikaioszüné áll, aminek a jelentése „megigazulás”, „igaz mivolt”, „igazságosság”, „helyesség”. Igaz ember [héber caddíq, görög dikaiosz] az, aki úgy él, ahogy Isten világában helyes élni. És aki erre úgy vágyik, mint az evésre és az ivásra, tehát ugyanolyan szükséglete, mint a táplálkozás, annak a vágya Jézus szerint teljesülni fog.

khortazó ige jelentése jóllakatni, bőségesen enni adni (a belőle képzett khortaszma jelentése táplálék). A jövő idejű szenvedő szerkezet jelentősége itt is a passivum divinum, tehát Isten az alany, ő fog jól lakatni, bőségesen adni annak, aki tudatában van (lelki) szükségletének.