Alapítvány

Alapítás

A közhasznú minősítésű Apológia Alapítványt a MEKDSZ (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség) és a Harmat Kiadó közösen alapította.

Napjaink vallási mozgalmainak egyre színesebb és állandóan változó palettáján az átlagos kereső, hívő, teológus vagy lelkész számára igen nehéz a tájékozódás. Ráadásul egyre több kihívás éri a keresztény hitet, és ezek többsége megfelelő válasz nélkül marad.

Ezért az Apológia Alapítvány – külföldi példákat követve – egy olyan szolgálat támogatására jött létre, amely hitvédelemre szakosodott teológiai ismeretterjesztést végez. A szolgálat nevét adó apológia szó bibliai kifejezés, jelentése védőbeszéd.

Adatok

Részletek a bírósági Végzésből:

Végzés dátuma: 2000.01.26, jogerős: 2000.02.18

Nyilvántartási sorszáma: 7741

Besorolása: közhasznú szervezet

Tevékenysége: tudományos tevékenység, kutatás, illetve nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Célja: „A keresztény vallás identitásának és integritásának védelme, ezzel összefüggésben más vallásoknak és a kereszténységről alkotott képüknek a kutatása, illetve az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés.”

Kuratórium, önkéntesek

A Kuratórium jelenlegi tagjai a következők (abc-sorrendben):

Az Alapítvány jelenlegi képviselője Kenéz Tünde.

Az Alapítványnak jelenleg nincs alkalmazottja. Állandó önkéntese dr. Szalai András (Metodista Egyház) a Kutatóközpont igazgatója, és Ármay-Szabó Ádám (Golgota Keresztény Gyülekezet), a Kutatóközpont munkatársa.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

 • 2023 / 2022 / 2021 / 2020 /
 • 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015
 • 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010
 • 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005
 • 2004 / 2003 / 2002/ 2001 / 2000

Kutatóközpont

A feladat és a hozzáállás

Az Apológia Kutatóközpont az Alapítvány által fenntartott könyvtár és szellemi műhely, amely a keresztény hitvédelmi ismeretterjesztés hátterét adja.

A Kutatóközpont vallástudományi és ökumenikus hitvédelmi ismeretterjesztéssel kívánja az egyetemes keresztény egyházat és a vallási keresésben levőket szolgálni.

A Kutatóközpont az ismeretterjesztés során  tárgyilagosságra törekszik, tiszteletben tartja minden ember lelkiismereti szabadságát.

Az ismeretterjesztéssel éppen a valóban szabad és tudatos lelkiismereti-világnézeti döntéshez kíván segítséget nyújtani.

Teológiai témákban végső mércének az Ó- és Újszövetségi Szentírás tanítását, értelmezési vezérfonalnak pedig az egyetemes keresztény hitvallásokat tekinti.

A konkrét tevékenység

Az Apológia Kutatóközpont apologetikára specializált teológiai képzést nyújt érdeklődő magánszemélyek és intézmények számára.

Konkrét tevékenységei:

 • Kutatás: folyamatosan gyűjti és feldolgozza a különböző vallási közösségek, mozgalmak és jelenségek történetével, tanításával, kereszténységről alkotott képével kapcsolatos adatokat és ezek változásait; a különféle vallási közösségek saját kiadványait dolgozza fel, nem hagyatkozik csupán a kritikai irodalomra. 
 • Oktatás: kutatásai eredményét weboldalán és könyvekben publikálja, előadásokon terjeszti.
 • Tanácsadás: vallási közösségekben lelkileg sérült embereknek és hozzátartozóiknak nyújt útmutatást, illetve szakmájukból fakadóan érdeklődőket segít a kutatásban (egyetemi hallgatók, teológusok, lelkészek, pedagógusok, szociológusok, pszichológusok, rendőrök, újságírók).

A szakmai közösség

A Kutatóközpont igazgatója dr. Szalai András, állandó munkatársa Ármay-Szabó Ádám. További cikkíróink: drs. Békefi Bálint, dr. Bódi Mátyás, Molnár Imre, dr. Szentpétery Péter.  

A Kutatóközpont a nemzetközi hálózat és magánszemélyek adományainak köszönhetően Magyarországon egyedülálló színvonalú, kb. 5000 kötetes papír és digitális alapú szakkönyvtárral rendelkezik. A könyvtár egyelőre nem nyilvános abban az értelemben, hogy csak olvasóterem (könyvek kivételesen kölcsönözhetők), és csak e-mailes időpont egyeztetés esetén látogatható. 

A Kutatóközpont a szakmai minőség érdekében konzultációs kapcsolatban áll több nemzetközi és hazai vallástudományi, teológiai intézmény oktatójával, a különféle szakterületek specialistáival.

Hálózatunk

Nemzetközi hálózatunk

Az Apológia Kutatóközpont a kaliforniai székhelyű The Centers For Apologetics Research (CFAR) felekezetközi hitvédelmi kutató- és oktató központok nemzetközi hálózatának a része. A CFAR az Evangelical Missions to Non-Christian Religions szakmai hálózat (EMNR) tagja. Munkatársi és támogató közösségében a protestáns kis és nagy egyházak szinte teljes spektruma képviselve van. A CFAR a hazai kutatást – más nemzetközi és hazai szolgálatokkal együtt – 1996 óta támogatja, és a hazai Kutatóközpontot 1998-ban vette fel tagjai közé. A CFAR ügyvezető igazgatója Paul W. Carden, a CFAR Hungary igazgatója dr. Szalai András.

A CFAR tevékenysége

A CFAR szolgálata elsősorban azért egyedülálló, mert olyan országokban támogatja hitvédelmi kutatóközpontok felállítását, ahol az USA-hoz viszonyítva kevés információ áll a keresők és a hívők rendelkezésére a nem keresztény vallásokról, a névlegesen keresztény közösségekről és szélsőséges mozgalmakról. A CFAR ezért kutató és oktató központokat hozott létre, illetve meglevő helyi kutatókat, nemzeti központokat támogat a világ különböző tájain. Ezzel nem csupán a nemzetközi vallási szervezetekről szóló ismeretterjesztést, hanem a különféle helyi vallási közösségek, mozgalmak, jelenségek kutatását is támogatja. A CFAR bemutatkozó filmje a YouTube-on.

  A CFAR központjai

  • 1993 Oroszország CAI
  • 1995 CFAR USA, San Juan Capistrano, CA
  • 1996 Latin-Amerika Defense de la Fe
  • 1997 Brazília CRER / CREIA
  • 1998 Magyarország
  • 2007 Kelet-Afrika ACFAR
  • és újabbak vannak alakulófélben Afrikában és Ázsiában.