Szerzői jogok

Weboldalunk 2000 március 1. óta működik. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani látogatónk ezreinek a hűséges érdeklődésért, illetve azoknak, akik javaslataikkal és bátorító soraikkal, dizájnötleteikkel segítették a munkánkat!

Az Apológia Alapítvány kuratóriuma fenntart magának néhány szerzői jogot az Apológia Kutatóközpont digitális kiadványaival kapcsolatban. Saját tanulmányaink és előadásaink nagy része ingyen letölthető az internetről (ld. alább), egy részéhez azonban csak a tandíjas tanfolyamokon lehet hozzájutni

pénzért megvett tartalmak családtagokkal szabadon megoszthatók, de az interneten nem tárolhatók, nem megoszthatók semmilyen formában.

Az intézményes (gyülekezeti, bibliaiskolai, főiskolai) keretek között való oktatási célú felhasználásukhoz, tehát a továbbtanítás jogához az Apológia Alapítvány Kuratóriumának írásos engedélye szükséges!

Felhasználói jogok

weboldalra feltett, letölhető, ingyenes tartalom – akár saját, akár átvett (szerzői engedéllyel közölt vagy fordított) szellemi termék – az ún. Creative Commons 2.5  jogvédelem alatt áll („Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd meg!”). A tanulmányok, előadások másolhatók, bemutathatók és továbbadhatók, de kizárólag a forrás megjelölésével: „©Apológia Kutatóközpont”, bármilyen változtatás nélkül (nem módosítható, nem átdolgozható, nem lehet belőle származékos művet készíteni), és anyagi ellenszolgáltatás nélkül – kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Részletek

Az internetre feltöltött tanulmányok és előadások pdf formátumban szabadon letölthetők, kinyomtathatók, és magán célra, vagy pl. egyházi intézményekben belső használatra, oktatási céllal, változatlan formában ingyenesen vagy önköltségi áron terjeszthetők. 

Nem járulunk hozzá ahhoz, hogy tanulmányainkat más internetes weboldalra változatlan, megváltoztatott vagy részleges formában feltegyék, ehelyett kérjük link alkalmazását (ld. Indoklás).

Ami a könyvbeli idézést illeti, a cikkek 300 szót meghaladó idézéséhez az Apológia Alapítvány Kuratóriumának írásos engedélye szükséges.

A fenti szerzői jogok be nem tartása jogi következményeket vonhat maga után.

Indoklás

Tanulmányaink igen sok munka eredményeként születnek meg. A saját szövegeinket ezért a saját dizájnunkkal a saját weboldalunkon szeretnénk látni, és nem máshol, más formában.

Tanulmányainkat időnként revideáljuk, javítjuk, bővítjük, frissítjük, amiről látogatóinkat értesítjük. Ezért nem érdekünk, hogy a világhálón régebbi változatok keringjenek.

Megtiszteltetésnek tartjuk, ha valaki mások figyelmét is fel szeretné hívni az anyagainkra, de ennek jogtiszta, közismert és könnyű módja a link alkalmazása. Anyagaink nem attól válnak ismertebbé, hogy több weboldalon is megjelennek, hanem attól, hogy több link mutat rájuk.

A témával sokan, de igen eltérő hozzáállással és színvonalon foglalkoznak. Ezért nem szeretnénk anyagainkkal olyan weboldalakat támogatni, amelyeknek a lelkületével vagy minőségével nem tudunk azonosulni.