Hit és tudomány

A Galilei-per

A Galilei-per

1630 tájékán Európa-szerte nehéz idők jártak. A rég három részre szakadt Magyar­országon a törökök és a Habsburgok is uralkodtak, Európában dúlt a harminc éves háború, épp a svéd szakaszába lépett, miután általános tiltakozásra II. Ferdinánd Habsburg uralkodó kiadta az Edictum Restitutionist, melynek értel­mében az összes, 1555-ös augsburgi vallásbéke óta szerzett protestáns birtokot vissza kellett adni eredeti, katolikus tulajdonosának.

A Scopes-per

A Scopes-per

1925-ben John Scopes-t letartóztatták, mert Tennessee állam egy kisvárosában, Daytonban az evolúciót tanította középiskolásoknak. Vádat emeltek ellene, a bíró­ság bűnös­nek találta, és 100 dollár bírság megfizetésére kötelezte. A tárgyalás mindössze néhány napig tartott. A vonatkozó törvényt később visszavonták.

A Genezis műfaji értelmezése

A Genezis műfaji értelmezése

Az ún. műfaji értelmezés (literary framework interpretation) olyan írásmagya­rá­zati irányzat, amely szerint a bibliai teremtéstörténet nem mai értelemben vett történelmi feljegyzés és tudományos adatok forrása, nem is mitológia vagy az evolúcióelmélet mitologikus megfogal­ma­zása, hanem teológiai üzenet bölcses­ségirodalmi formában. Az irányzat tehát nagy hangsúlyt helyez a szöveg műfajá­ra, a szerző eredeti szándékára és a szöveg kortárs jelentőségére.

Darwin és a teodicea

Darwin és a teodicea

Részlet dr.habil. Szentpétery Péter: „Omnia Sunt Facta Per Ipsum – Darwin hatása a teremtéshit­re – teológiai és emberi kérdések” habilitációs értekezéséből (73-87. oldal, Evangélikus Hittudo­mányi Egyetem, Budapest, 2008). Az eredeti kiadvány lábjegy­zetei az összes forrást megadják. A szerző engedélyével (2014.06.29.).